Elektroniczna BIBlioteka


1/1999(1)Czy istnieje środowisko bibliotekarzy?
2/1999(2)Internet w bibliotekach
3/1999(3)Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek
4/1999(4)Multimedia
5/1999(5)Edukacja bibliotekarzy
6/1999(6)Bazy bibliograficzne
7/1999(7)Serwisy WWW
8/1999(8)Biblioteki wirtualne, biblioteki cyfrowe
1/2000(9)Biblioteki u progu XXI wieku
2/2000(10)Systemy biblioteczne
3/2000(11)Biblioteki fachowe
4/2000(12)Numer jubileuszowy
5/2000(13)Granty dla bibliotek
6/2000(14)Elektroniczne dokumenty
7/2000(15)Polskie serwisy internetowe ogólne i specjalne
s1/2000(specjalny)Gromadzenie Zbiorów - Sztuka Integracji
8/2000(16)Zarządzanie biblioteką
s2/2000(specjalny)Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie
9/2000(17)Prawo w bibliotekach
10/2000(18)Bibliotekarz dziedzinowy
1/2001(19)Czasopisma elektroniczne
2/2001(20)Polityka państwa a biblioteki
3/2001(21)Projekty menedżerskie dla bibliotek
4/2001(22)Architektura bibliotek
5/2001(23)Biblioteki lokalne jako ośrodki informacji regionalnej
6/2001(24)Zabezpieczenie i ochrona zbiorów
7/2001(25)Biblioteki polskie po wejściu do UE
8/2001(26)Wiosna bibliotek publicznych czy stracone złudzenia?
9/2001(27)Biblioteki pedagogiczne i szkolne
10/2001(28)Rynek książki
11/2001(29)Wykorzystanie bibliometrii w bibliotece
1/2002(30)Jakość w bibliotekarstwie cz.I. Teorie-projekty-kształcenie
2/2002(31)Jakość w bibliotekarstwie cz.II. Konfrontacje praktyczne
3/2002(32)Reklama usług bibliotecznych
4/2002(33)Standardy i organizacja
5/2002(34)Licencje dla bibliotek
6/2002(35)Biblioteki kościelne i teologiczne
7/2002(36)Konsorcja i współpraca bibliotek
8/2002(37)Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy
9/2002(38)Użytkownicy systemów sieciowych
10/2002(39)Współczesna sztuka edytorska
11/2002(40)Informacja biznesowa
1/2003(41)Biblioteki publiczne wielkich miast
2/2003(42)Digitalizacja i narodowe zasoby elektroniczne - projekty i strategie
3/2003(43)Dzieci, książka, biblioteka
4/2003(44)Organizacje bibliotekarskie
5/2003(45)Biblioteki wyższych szkół niepublicznych - problemy i nowe rozwiązania organizacyjne
6/2003(46)Internet i copyright
7/2003(47)Społeczeństwo informacyjne - co i jak budujemy?
8/2003(48)Standardy i oceny funkcjonowania bibliotek
9/2003(49)Internetowe systemy wymiany i przesyłania informacji
10/2003(50)Mniejszości narodowe a biblioteki
11/2003(51)Czytelnik czy klient?
1/2004(52)Niepełnosprawni w bibliotece
2/2004(53)Biblioteki a prawo
3/2004(54)Czytelnictwo dzieci i młodzieży
4/2004(55)Alternatywnie i wesoło
5/2004(56)Public relations w bibliotekach
6/2004(57)Informacja w sieci
7/2004(58)Jednoosobowe zarządzanie biblioteką
8/2004(59)Biblioteki a zagrożenia. Ochrona zasobów
9/2004(60)Biblioteki i sponsorzy
10/2004(61)Regionalna współpraca bibliotek
1/2005(62)Szkolenia dla użytkowników
2/2005(63)Dostęp do informacji
3/2005(64)Książka dla dzieci i młodzieży
4/2005(65)Bibliotekarze na językach
5/2005(66)Filtrowanie, kontrola i ochrona sieci
6/2005(67)Pozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy
7/2005(68)Dwa kroki do przodu
8/2005(69)Informacja w ochronie zdrowia
9/2005(70)Fundusze UE w bibliotekach - przegląd projektów

Materiały konferencyjne